Balans & coördinatie

Balans en coördinatie is heden ten dage een steeds populairder wordende manier om met je paard actief te zijn.

Wanneer je je verdiept in de achtergronden van deze oefeningen, valt het op dat ze vaak erg leunen op humane inzichten uit humane oefentherapie en sport. Bewustwording is daarbij een regelmatig terugkerend doel van de oefeningen. Wat ligt nu precies ten grondslag aan de coördinatie van een functie aas lopen?

Coördinatie wordt als volgt omschreven; 'samenwerking van verschillende spieren voor het tot stand komen van een bepaalde beweging' Het is een wat beperkte omschrijving omdat spieren zonder tussenkomst van het zenuwstelsel weinig doen. Voor een zinvolle beweging is zintuiglijke waarneming en verwerking daarvan in het zenuwstelsel evenzeer van belang als de onderlinge spiercontracties.

Als we het begrip coördinatie alleen toepassen op het lopen en functioneel bewegen dan blijkt goed gecoördineerd bewegen afhankelijk van 3 verschillende niveau's

- Waarneming

- Verwerking van die informatie

- Motorische actie

Een stoornis op één of meerdere niveau's leidt onherroepelijk tot bewegingsproblemen.

De manier van voortbewegen hangt grotendeels af van de lichaamsverhoudingen (gewicht, bouw) van het paard. En de omstandigheden waaronder het paard moet bewegen. Dat de manier van bewegen vastgelegd is, wil niet zeggen dat het niet trainbaar is.

Propiocepsis

Spanning in banden, pezen en de diep gelegen houding- en balansspiertjes die ontstaan tijdens activiteiten worden waargenomen door verschillende sensoren. De informatie uit deze sensoren wordt aangeduid met 'propriocepsis' of bewegingsgevoel. Daarnaast spelen druk sensoren in onder andere de voeten een rol bij de handhaving van evenwicht en het sturen van afzetkracht tijdens het lopen. Tenslotte is informatie uit het evenwichtssysteem en de ogen (visuele indrukken) van groot belang voor het handhaven van de doelgerichtheid in het bewegen.

Bewustzijn kan een rol spelen om bewegen doelgerichter te maken, maar bewustzijn is niet nodig om een beweging efficiënt te maken. Bewustzijn heeft in mijn ogen een ander doel in het leven: namelijk leren omgaan met de wereld om je heen en problemen oplossen die je inmiddels het leven tegenkomt. Ook voor paarden geldt dat. Nieuwe vaardigheden leren vergt bewustzijn. Heb je die meester gemaakt dan verlopen de handelingen in het onderbewustzijn en is er weer ruimte vrij in het brein om je op andere dingen te richten.

Ben je benieuwd wat het voor jouw en je paard kan betekenen? Informeer gerust naar de mogelijkheden voor workshops bij jouw op stal of privé sessies.E-mailen
Bellen